Platform of Shades

עיצוב קונספט לרשת סופטמרקטים מבית "קופיקס". העיצוב שאב השראה מהקו הנוכחי של רשת בתי הקפה (רכבת תחתית), והוא למעשה מהווה הרחבה של הרעיון. כל צבע מסמל אגף מוצרים : פארם, מזון יבש וכו'.

Platform of Shades

עיצוב קונספט לרשת סופטמרקטים מבית "קופיקס". העיצוב שאב השראה מהקו הנוכחי של רשת בתי הקפה (רכבת תחתית), והוא למעשה מהווה הרחבה של הרעיון. כל צבע מסמל אגף מוצרים : פארם, מזון יבש וכו'.
A1