Urban Apartment

מיקום: ת"א שטח: 70 מ"ר
הדייר: רווק + אדריכל.
הדירה שוקמה לאחר שרפה. שיקום הדירה מהשרפה היווה הזדמנות לתכנון מחדש של החלל, ולחשיפת הקונסטרוקציה.
סגנון אלגנטי- גברי

Urban Apartment

מיקום: ת"א שטח: 70 מ"ר הדייר: רווק + אדריכל. הדירה שוקמה לאחר שרפה. שיקום הדירה מהשרפה היווה הזדמנות לתכנון מחדש של החלל, ולחשיפת הקונסטרוקציה. סגנון אלגנטי- גברי
A1